Vai al contenuto

La pizzica e la rezza

Ultima modifica il 18 agosto 2011 alle 18:45

Gatta dietro la rezza.
Gatta dietro la rezza.

Domani, sabato 13 agosto 2011, terrò il mio spettacolo Mistero Salentino alla terza edizione di Rezzica a San Vito dei Normanni (Brindisi). "Rezzica" è un neologismo che viene fuori dall'incrocio tra "rezza" e "pizzica". Per l'occasione ho voluto divertirmi a fare delle rime baciate, semplici semplici, che vi voglio proporre.

 

Nanti alla rezza
si mena la munnezza.
Nanti alla rezza
si senti la fezza.
Cretu alla rezza
stringi la pezza.
Cretu alla rezza s’è misa la iatta,
a ci n’invidia cu scatta.
Cretu alla rezza viti ma no si vistu,
viti puru li piachi di cristu.
La rezza si asa cu lu ientu,
e cu lu spramientu ca vali pi cientu.
La rezza ti sconni alli cristiani,
megghiu ci ti scunni cu li mani.
Ti nanti alla rezza no viti nienti,
comu ci apri la vocca e viti li tienti.
Ti la rezza trasi l’aria di daffori
e faci cchiù friscu ci sta faci l’amori.
La rezza no è comu alli uecchi
ca ci ti uardunu e muecchi.
La rezza eti n’opera d’arti,
ca sconni quiddi ca sciocunu a carti
La rezza è nu munnu scuru
ca ti sconni megghiu di nu muru.

La pizzica è nu ballu bellu,
è cchiù riccu di nu gioiellu.
La pizzica eti n’aria tesa tesa,
pesciu ti na femmna offesa.
La pizzica è nu ritmu ti tiauli,
ca ci ti pigghia so cauli.
La pizzica è na uardata ti uecchi,
e poi ti trasi ntrà li recchi.
La pizzica è na calata allu cori,
ti pigghia cchiù sai ti l’amori.
La pizzica ti nvicina e ti lluntana,
è sciroccu oppuru tramuntana.

La pizzica e la rezza
stannu alla stessa altezza:
né vasci né ierti
comu alli muerti
ca no si sapi ci stannu
ancielu, anterra o sotta nu scannu.
Ci stai cretu alla rezza è comu ci balli la taranta
e conquisti l’amori, ci no si sbanta.
Uardi l’amori tua e spettaculu no ni faci,
cussini forsi a iddu o a edda li piaci.
Na notti lu masculu e la femmna ca sta ballaunu
mentri lu cori si taunu
ti cretu a na rezza trasera
e l’amori fecira tutta la sera.
Ti tannu nascìu dda pizzica o da rezza,
no si sapi ce t’eti cu certezza,
ca Rezzica si chiama,
ca rizzica li carni a ci si ama.
Ncerti voti alla controra
ci ti sta zittu a quedd’ora
si asa nu picca di ientu chianu chianu
la sienti cantari cu lu cori a manu,
nu cantu d’amori e di paci
ca no capisci nienti ci no ti piaci.
La Rezzica è comu nu film western americanu,
ca pari ti sconni li uecchi e la manu,
e inveci toppu nu picca si asa
e viti tanta cristiani tutti fori di casa,
ca simbraunu ca erunu muerti, animi persi
e inveci essunu tutti comu fogghi sciersi.
Rezzica è femmina, è nu misteru
chiù cupu ti lu mieru.

La Rezzica a Santu Vitu è nata ieri,
allu paisi ti li volini allu barbieri.
allu paisi ti la vecchia ca cretu alla rezza stai,
e ca ti uardari no si stanca mai.
Ticunu ca custu è lu paisi ti li mulacchiuni,
ma li sanvitesi ca canoscu no so filu mucculuni.
Anzi mi sembrunu cristiani bueni e apierti,
la Rezzica è robba di cristiani ‘spierti.

L'appuntamento è per domani 13 agosto alle ore 21 nella piazzetta Mons. Passante (piazzetta dell'arciprete) a San Vito dei Normanni alle ore 21.

Print Friendly, PDF & Email

Rispondi